తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

సాగిస్తున్నా యుద్ధం నేను


సాగిస్తున్నా యుద్ధం నేను
సొంత కాళ్ళపై నిలవడానికై
మారుమూల పల్లెలోన
మెరిట్ ర్యాంక్ల బాటలోన
మెచ్చకొనగా మెండుగా
ముగిసెనుగా నా విద్య
సొమ్ములివ్వలేక విడిచే
సర్కారీ నౌకరీ
గమ్యం చేర నేను పట్టె
పట్టణానికి ఈ దారి
ఉద్యోగ వేటలో ఎదురయ్యెను
ఒడిదుడుకులు
ఓర్పుతోటి ఓర్చుకున్న
ఓరిమే నశించెలే
చదువుకున్న చదువులన్నీ
చెదిరిపోయే నీట రాతలాగా
కట్టుకున్న కలల మేడలన్నీ కూలిపోయే పేక గోడల్లా..
——–లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment