తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

గడపకు జీవితం భ్రమలో నువ్వు


పరుగులు తీయకు ఆశల వెంట,

ఆగి చూడు నీ కొలువులో పంట,

ఆశించినచో చేరదు నిన్ను,

సాధిస్తేనే అందును మిన్ను,

గడపకు జీవితం భ్రమలో నువ్వు

ముందుకు సాగర చిందిస్తూ నవ్వు…..

——-లక్ష్మీప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment