తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

చిన్నతనపు చిరు అల్లర్లు


చిన్నతనపు చిరు అల్లర్లు గురుతొచ్చేలా
మబ్బుచాటు దాగిన చినుకులకై చేయి చాపుతా
వికసించిన ఆనందాలను కాగితాలుగా మలచి
ఎగజే సెలయేటి పరవళ్లలో పడవలుగా చేసిన
చిన్ననాటి గుర్తులు మరల చిగురించెను ఇలా
————-లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment