తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

మనకంటూ మిగిలేది మార్పు మాత్రమే


మనకు నచ్చింది మనం ఎంచుకోవాలి
నచ్చిన వాటిని చేయటమే జీవితం
మన అనుకున్న వాళ్లు చెప్పారని మార్చుకుంటూపోతే
మనకంటూ మిగిలేది మార్పు మాత్రమే..
————-లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment