తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

నీ వైపుకు పయనించే అడుగుజాడ తెలియదా?


నీ వైపుకు పయనించే అడుగుజాడ తెలియదా?
నీ కోసమే వెతుకుతున్న కనుపాపను కనలేవా?
రెప్పపాటు దూరమైనా, యుగములా నను తరుముతుంటే,
మనసు విప్పి తెలుపలేక, మది మాటలే మరిచిపయే
—— లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment