తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

మనకంటూ ఎవరూ ఉండరెందుకో


మన చుట్టూ ఎంతో మంది వున్నా..

మనకంటూ ఎవరూ ఉండరెందుకో..

నేను సాయపడగా కనిపించారెందరో

సాయం కోసం చేయిచాచగా కనిపించరెందుకో..

అసలు నాతో ఎవరైనా ఉన్నారా?

ఉండి, లేరు అనే నిజం కంటే

లేకుండా ఉన్నారన్నా భ్రమే అందంగా వుంది

                            ————–లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment