తాజా వార్తలు

Sunday, 1 November 2015

భజ్జీ సిక్కు సాంప్రదాయాన్ని కించపరిచాడట

భజ్జీ మత సాంప్రదాయాన్ని కించపరిచాడని సిక్కు సంఘం ఫైర్ అవుతుంది. భజ్జీ తన పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు పదకొండు రకాల పొగాకు ఉత్పత్తులు, హుక్కా అందజేశారని, ఇది సిక్కుల సంప్రదాయాల్ని కించపరచడమేని పేర్కొంటూ సిక్కు సంఘం కేసు వేసింది.  
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment