తాజా వార్తలు

Monday, 14 December 2015

ఇద్దరు చంద్రుల అన్నా అని పలకరింపు..

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.చంద్రశేఖర్ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబునాయుడిని విజయవాడలో కలిసి డిసెంబర్ 23 నుండి నిర్వహించే ఆయుత చండీ మహాయాగానికి ఆహ్వానించారు. ఆత్మీయంగా కొకరికొకరు అన్నా పలకరించుకున్నరు. గంటన్నర సమయం ఇద్దరు పలు అంశాలపై చర్చించారు. 
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment